Kategoria: Bez kategorii

Witam odwiedzających!

Zapraszam do podróży przez krainy, które spotykamy na co dzień, jednak gdy przyjrzymy się im nieco baczniej, zadziwią nas swą odmiennością.
Historia i wszystko to, co niesie ona ze sobą, jest tu i teraz, codziennie, ale przez pęd dnia za dniem, umyka jej właściwy urok. Spróbujemy „inaczej” ją dostrzec.

Odwiedzać będziemy też światy „nieco mniejsze” niż ten wokół nas.
Światy, w których wyczarować można niemal wszystko to, co się chce.
Ale uwaga, może się przy tym zdarzyć, iż gdy tu wejdziecie, trudno Wam będzie wyjść bez przekonania, że właśnie zostaliście… m o d e l a r z a m i.